Wishlist
Wishlist

Szerződési feltételek

ANI Slovakia s. r. o.,

Trieda KVP 1
Košice – Mestská Časť Sídlisko KVP, 04023

IČO: 50 885 618

áruk értékesítéséhez a www.anilab.hu internetes címen található online áruházon keresztül

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. ​Az ANI Slovakia s kereskedelmi társaság jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”). r. o., Priemyselná 8, 071 01 Michalovce, IČO: 50 885 618 (a továbbiakban: “eladó”) az 1751. § (1) bekezdésének megfelelően módosítsa. törvény 1. -a. 89/2012 Ptk., Ptk. (a továbbiakban: Ptk.) a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az eladó webáruházával kapcsolatban keletkeznek. A webáruházat az eladó a www.anilab.hu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: “honlap”), a weboldal felületén (a továbbiakban: áruház webes felülete) keresztül üzemelteti.
 2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni kívánó személy jogi személy vagy természetes személy, aki az áruk megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása keretében jár el.
 3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezés megtárgyalható. Az adásvételi szerződéstől eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.
 4. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
 5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ezek a rendelkezések nem érintik azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkeztek.

FELHASZNÁLÓI FIÓK

 1. A vásárló weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.
 2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában lévő adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
 3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.
 4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.
 5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő 2 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.
 6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. Rendelkezés 1732. § (1) bek. 2. §-át nem kell alkalmazni.
 2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit is, amennyiben ezek az áruk jellegüknél fogva a szokásos postai úton nem küldhetők vissza. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ezek a rendelkezések nem korlátozzák az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megtárgyalt feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.
 3. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az árut a Szlovák Köztársaság területén belül szállítják.
 4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:
  • a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába “teszi”),
  • az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállítási módjára vonatkozó adatok
  • tájékoztatást az áruk kiszállításával (a továbbiakban: “megrendelés”) kapcsolatos költségekről.
 5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva ellenőrizheti és módosíthatja a vevő által az eladónak küldött megrendelést. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „vevő e-mail címe”).
 6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől további visszaigazolást kérni a megrendelésről (például írásban vagy telefonon).
 7. Az eladó és a vevő között a szerződéses jogviszony a megrendelés átvételének kézbesítésével jön létre (elfogadás), amelyet e-mailben küldenek meg az eladónak a vevő e-mail címére.
 8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonálás költsége) a vevő maga fizeti, ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.

ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:
 • utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
 • készpénz nélküli átutalással az eladó számlaszámára. SK49 7500 0000 0040 2483 6169 (a továbbiakban “eladó számlája”);
 • készpénz nélkül a GP Webpay fizetési rendszeren keresztül;
 • készpénz nélküli fizetési kártyával;
 • a PayPal fizetési rendszeren keresztül.
 1. A vételáron felül a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is.
 2. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti a Kbt. Az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozó feltételek 4.6.
 3. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.
 4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő kötelessége a vételár megfizetése az összegnek az eladó számláján történő jóváírásakor.
 5. Az eladó jogosult, különösen abban az esetben, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), hogy a teljes vételár megfizetését követelje, mielőtt az árut elküldi a vevőnek.
 6. Bármilyen árengedmény az eladó által biztosított áruk árából, azaz nulla szlovák korona vagy erősen nem piaci ár feltüntetése, ha nem piaci árnak minősül az eladó vételáránál alacsonyabb ár, az eladó fenntartja a jogot, hogy ezt a tételt eltávolítsa a megrendelésből. Erről a vevőt tájékoztatják.
 7. Ha az üzleti életben szokásos, vagy általánosan kötelező jogszabályok előírják, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot – számlát állít ki a vevőnek. Az eladó az általános forgalmi adó fizetője. Adóbizonylat – az eladó az áru árának kifizetése után állítja ki a vevőnek a számlát, és a megrendeléssel együtt elküldi a vevő címére.

ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSBŐL

 1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ában foglaltak szerint a vevő kívánsága szerint vagy személye számára módosított áruszállítási szerződéstől nem lehet elállni a Ptk. adásvételi szerződés a fogyasztó által a csomagolásból kiválasztott és higiéniai okokból nem visszaküldhető áruk adásvételére, valamint hang- vagy képfelvétel, illetve számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, ha annak eredeti csomagolása megtört.
 2. Ez az eset nem az Art. A szerződési feltételek 5.1. pontja szerint, vagy egyéb olyan esetekben, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevő a 1829. §-ának rendelkezései szerint köteles elállni. A Ptk. ez az időszak az utolsó áruszállítás kézhezvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő küldheti el többek között az eladó irodájának címére vagy az eladó e-mail címére.
 3. Adásvételi szerződéstől való elállás esetén a Kbt. A feltételek 5.2. pontja szerint az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevőt terheli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségek, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.
 4. Szerződéstől való elállás esetén a Kbt. 5.2. pontja értelmében az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszatéríti a vevőtől kapott pénzt a vevőnek, ugyanúgy, ahogyan azt az eladó a vevőtől kapta. Az eladó jogosult a vevő által az áru vevőnek történő visszaküldésekor vagy más módon nyújtott teljesítést is visszaadni, amennyiben a vevő ehhez hozzájárul, és a vevőt többletköltség nem terheli. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.
 5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényével.
 6. Azokban az esetekben, amikor a vevő az 1829. § para. 1. §-a alapján az adásvételi szerződéstől elállási jog, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru vevő általi átvételéig. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megadott számlára visszatéríti a vevőnek.
 7. Ha az áruval együtt ajándékot adnak át a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti és Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt visszaküldeni az eladónak.

ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA

 1. Ha a szállítás módjáról a vevő külön kérése alapján állapodnak meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.
 2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.
 3. Abban az esetben, ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy más szállítási móddal kell kiszállítani.
 4. Az áru fuvarozótól történő átvételekor, amely a küldeménybe való illetéktelen behatolást tanúsítja, a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.
 5. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azokat az eladó bocsátja ki.

HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG

 1. A szerződő feleknek a hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Ptk. 1914-1925. §-ának, 2099-2117. §-ának és 2161-2174. §-ának rendelkezései, valamint a Ptk. 634/1992 Coll., a fogyasztóvédelemről, módosításokkal).
 2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:
  1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és az elvégzett reklámozás alapján elvárt tőlük,
  2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,
  3. az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződéses mintának vagy tervnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy terv alapján határozták meg,
  4. az áru a megfelelő mértékű vagy súlyú és
  5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 3. A szerződési feltételek 7.2 pontja nem vonatkozik az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, a szokásos használatból eredő elhasználódott árukra, a használt árukra a használat vagy kopás mértékének megfelelő hiba miatt amivel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy az áru természetéből következik.
 4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vásárló a fogyasztási cikkben keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.
 5. A hibás teljesítéshez való jogát a vevő gyakorolja az eladóval annak telephelyének címén, ahol a reklamáció elfogadása az árusított áruk köre tekintetében lehetséges, vagy akár a székhelyén vagy telephelyén.
 6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogai és kötelezettségei az eladó reklamációs végzésével módosíthatók.

A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.
 2. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1826. § (1) bekezdése értelmében. 1 levél e) pontja alapján a Ptk.
 3. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezéséért a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség Központi Felügyelősége a felelős.

  P. O. BOX 29
  Bajkalská 21/A
  827 99  Pozsony
  A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

 4. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést az illetékes kereskedelmi iroda végzi a hatáskörében. A személyes adatok védelmével kapcsolatos felügyeletet a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala látja el Hraničná 12 820 07 Pozsony 27 Szlovákia
 5. A vevő vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát az 1765. §-a szerint. 2. -a Ptk
 6. Minden fotó és videó csak illusztráció.

SZEMÉLYI ADATOK MEGVÉDÉSE

 1. Az Ön tájékoztatási kötelezettsége a vásárlóval szemben a Kbt. 13 Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános rendeletek a személyes adatok védelme) (a továbbiakban: GDPR rendelet) a vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, a jelen szerződés tárgyalása, valamint az eladói szerződés teljesítése céljából történő kezeléséhez kapcsolódóan. közkötelezettségeket az eladó külön okmányon keresztül teljesíti.

ÜZLETI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS COOKIE-K TÁROLÁSA

 1. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy cégével kapcsolatos információkat a vevő e-mail címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó üzleti értesítéseket küldjön a vevő e-mail címére. Az Ön tájékoztatási kötelezettsége a vásárlóval szemben a Kbt. A GDPR rendelet 13. §-ában foglalt, a vásárló személyes adatainak üzleti üzenetküldés céljából történő kezelésével kapcsolatos előírásait az eladó külön dokumentummal teljesíti.
 2. A vevő vállalja, hogy letétbe helyezi az ún cookie-kat a számítógépére. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás átruházható és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők, az ún. cookie-kat a vásárló számítógépén, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

SZÁLLÍTÁS

 1. A vevő email címére kézbesíthető.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztó vevőt nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől nem lehet eltérni, és amely jogválasztás hiányában pontjában foglaltak szerint kell egyébként használni. 6 par. 1 Az Európai Parlament és a Tanács (EK) sz. A szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló 2008. június 17-i 593/2008.
 2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
 3. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.
 4. Az eladó elérhetőségei: szállítási cím ANI Slovakia s. r. o., Priemyselná 8, 071 01 Nagymihály IČO: 50 885 618

Nagymihályban  2018.1.17

Belépés
Create an account

Regisztrációval a fiók létrejön és email-ben elküldjük a linket, amivel beállítható a jelszó.

Személyes adatait a weboldal használatának egyszerűsítésére, a fiókbejelentkezés kezelésére és a dokumentumban leírt egyéb célokra használjuk fel. Adatkezelési tájékoztató.

Password Recovery

Elfelejtett jelszó? A felhasználói név, vagy email cím megadását követően küldünk egy hivatkozást, amelynek segítségével új jelszót lehet létrehozni email-en keresztül.

Kosár 0